Z vaší země není možné zadat novou objednávku. United States

FORMOSA ORIENTAL BEAUTY

Nové

Legendární "Kráska východu" - tedy středně oxidovaný oolong, balený v exclusivní dárkové krabičce.

Více informací

Více informací

Název „Oriental Beauty“ („Kráska Východu“) dala tomuto čaji britská královna a jeho čínský název Dong Fang Mei Ren je překladem původního anglického jména. Místní říkají tomuto čaji podstatně méně poeticky Peng Feng Cha (chvástavý/vychloubačný čaj)  což pramení pravděpodobně z dávných dob, kdy příslušníci polodivokých kmenů Hakka (jejich potomci v oblasti Beipu/Emei dosud žijí) přinášeli nezvykle vyhlížející i chutnající čaj na trh v Taipei.

Solidní plantážníci a obchodníci čajem nazývají místní specialitu jménem „Oriental Beauty“ výhradně v případě, kdy v pravý čas před letní sklizní nalétnou na čajovnou zahradu ti praví a žádoucí broučci (v literatuře bývají uváděni pod různými názvy, nejčastěji  jako Jacobiasca formosana) – pokud tomu v pravou chvíli nedojde, jako například v loňském roce, měl by se následně vyrobený čaj nazývat toliko Bai Hao, popř. anglicky Formosa Fancy Oolong. Letos broučci přilétli v pravý čas a v dostatečném množství.